به عنوان یک معلم یادم باشد....

              به عنوا ن  یک معلم یادم باشد       

یادم باشد:حرفی نزنم که دلی بلرزدوخطی ننویسم که کسی را آزاردهد.

یادم باشد:که روز و روزگار خوش است و تنها دل من دل نیست ،

یادم باشد: جواب کینه را با کمتر از مهر و جواب دو رنگی را با

کمتر از صداقت ندهم .

یادم باشد: بایددربرابرفریادها سکوت کنم وبرای سیاهی ها نور بپاشم .

یادم باشد: از چشمه،درس خروش بگیرم و از آسمان، درس پاک زیستن.

یادم باشد: سنگ خیلی تنهاست،باید با او هم لطیف رفتار کنم

مبادا دل تنگش بشکند.

یادم باشد:برای درس گرفتن ودرس دادن بدنیاآمده ام نه برای

تکراراشتباهات گذشته

یادم باشد: هر گاه ارزش زندگی یادم رفت در چشمان حیوان بی

زبانی که به سوی قربانگاه می رود زل بزنم تا به مفهوم بودن پی ببرم ... .

یادم باشد: می توان با گوش سپردن به آوازدوره گردی که از سازش عشق می بارد به اسرار عشق پی برد و زنده شد!

یادم باشد: گره تنهایی و دلتنگی هر کسی فقط به دست

خودش باز می شود.

یادم باشد: هیچگاه لرزیدن دلم را پنهان نکنم تا تنها نمانم ... .

یادم باشد: قبل از اینکه از راه رفتن کسی ایراد بگیرم یکبار با کفشهای او راه بروم.

  و یادمان باشد: هیچگاه از راستی نترسیم !       

 

با تشکر از مدیر وبلاگ کلاس اول نسترن

/ 0 نظر / 3 بازدید