تکلیف هفته

32.gif

دختران خوبم،سرمشق کلاسی را در دفتر شادی انجام دهیدونمونه

 آزمون ریاضی تمرین شودوتصویری از سفره ی هفت سین در دفتر

نگاره ها بکشید.راستی شکلاتی را که دادم جایی بخور که هیچ کس

 نباشد وتورانبیند...وآخر این که خواندن سه بار سوره ی توحید هنگام

خواب فراموش نشود.

        تعطیلات خوبی را برای تو وخانواده ی مهربانت آرزومندم.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید