تقویت حافظه دیداری ونصویری

طی مطالعاتی که ازکتاب اختلالات یادگیری دکترمصطفی تبریزی داشتم به این نتیجه رسیدم درمرحله ی اول برای تقویت حافظه تصویری بچه هابایددرقالب بازی ،سرگرمی تصاویری را به آن ها نشان بدهیم که بعداز چند ثانیه آن ها نام تصاویر را مرتب بگویند. بعدتعداد تصاویرراکم کم بیشترمی کنیم  تابه 5 یا 6 تصویربرسد.دانش آموزی که تعداد 5 تصویر را درست بگوید معلوم است که حافظه ی تصویری اوتقویت شده است.برای شروع کار بهتر است از تصاویری استفاده شود که باهم ارتباط دارند  مثلاًتصویر آهو، سگ ، اسب که هر سه حیوانند یا تصویر سیب، انار ، موز که هر سه میوه اند ؛ یا تصاویر باران ، برف ، ابر. بعد تصاویر رابیشتر و متفاوت کنیم.مثلاً اسب ، انار ،ابر ،آب .دانش آموز باید بین تصاویر خودش ارتباطی برقرار می کرد تا زود تر یادش بیاید.این تمرینات درجلسات متعدد و در قالب بازی های متفاوت ادامه دارد.درجلسات بعدی تصاویری رابین بچه ها پخش می کنیم و از آن تصاویرسوال طرح می کنیم.مثلا:کدام تصویر صدای اولش(آ) است بالا بگیرد.کدام تصویر صدای آخرش (ش) است بالا بگیرد.آن وقت اگر دانش آموزی تصویر آهو و موش را بالا ببرد مشخص بود که خوب دقت کرده و صداشناسی را یادگرفته است.پس از این مرحله از صداها استفاده می کنیم و ازآنها می خواهیم با نشان دادن صداها اسم آن ها را بگویند.(ب) (م) (س) و ...  بعد ترکیبات را نشان می دهیم تا بگویند (ما)(سا) (سو).

پس از این درمرحله آخر اصل کلمه را نشان می دهیم. بادام - آدم – باران.اگردانش آموزان کلمه را گفتندحافظه دیداری خوبی پیدا کرده اند و یک قدم جلوترآمده اند. بعد از آنها می خواهیم پس از دیدن صدا یا ترکیب کلمه آن را توی دفتر بنویسند . پس از تمرین و کار کردن با این دسته از دانش آموزان کم کم آن ها به روال طبیعی بچه های دیگر بر می گردندوبه این ترتیب مشکل دانش آموزان در درس املا با تقویت حافظه دیداری حل می شود.چراکه املا یعنی دیدن کلمات، به خاطرسپردن کلمات و سپس به یادآوردن کلمات و انتقال آن روی کاغذالبته هستند دانش آموزانی که این کار ها روی آن ها جواب نمی دهدو آن ها را به مراکز مشاوره برای انجام تست هوش معرفی می کنیم.


 

/ 0 نظر / 4 بازدید