میلاد امام رضا (ع)

                                      لبخند        سلام         لبخند

تفاوت زیارت امام و امامزاده در این است که امام را از راه دور نیز

می توان زیارت کرد. به نیت زیارت امام رضا(ع) شعری زیبا هدیه

به وجود نازنینش تقدیم می کنم.

                     

 

     ای کـاش کـبوتر حریمـت باشم

      یا هم نفس صبح و نسیمت  باشم

       از چشـم دلم بیا و بردار حـجاب

       تا زائر چشـمان رحیمـت باشـم                              

       صحن تو پر از تب عبوری سبز است

         لبـریز تبـسم حضـوری سبز اسـت

         مـن تـوشـة کـربلام را مـی گـیرم

         از پنجره ای که غرق نوری سبز است

 

تصاویری از جشن میلاد امام رضا (ع)در مدرسه

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید